bestuur

Het Bebo Bakery stichtingsbestuur:

Henk Beukeveld
VOORZITTER
henk@bakkerijbeukeveld.nl

 

Dick Kohrman
secretaris
dick.kohrman@tele2.nl

 

Jan Bouwhuis
Penningmeester
j.w.bouwhuis45@gmail.com

 

Jan Mensink
adviseur
info@automensink.nlĀ 

Lokaal Bestuur (Ghana):

Drie NGO’s met elk een Area Manager:

Lucy Attom – BeboFoundation, Cape Coast
Theophilus Mintah – Bebo Friends Foundation, Accra
George Anku – Bebo Life Foundation, Kumasi
Conrad Balig Kaaiwula – Bebo Care

Bebo Bakery